Studiebegeleiding voorgezet onderwijs / M.B.O./ H.B.O en universitair

Leerlingen en studenten hebben soms moeite met de planning en organisatie van de studie. Pedagogisch Centrum Culemborg besteedt aan de volgende aspecten aandacht:

Verwachtingen

Leerlingen / studenten weten niet altijd wat van hun verwacht wordt tijdens de studie. De verwachtingen van docenten, leerlingen/studenten,, ouders en de begeleider worden op elkaar afgestemd. Deze verwachtingen worden in het gratis informatiegesprek op elkaar afgestemd.

Structuur/planning

Met de leerling/student wordt een planning gemaakt.
Er worden manieren van studeren besproken en getraind.
De student wordt geleerd verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering ervan zodat hij/zij zelfstandiger leert werken.

Inzicht/werkwijze voor toetsen en examen

Er wordt gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de leerstof.
Toetsen en examens worden voorbereid