Speciale begeleiding

Het pedagogisch Centrum Culemborg heeft veel ervaring in het 
begeleiding van kinderen/ jongeren en volwassenen met
een vorm van autisme en ADHD en andere problemen.

Tijdens die begeleiding wordt onder andere gewerkt aan de onderstaande aspecten:

Structuur

Het leren plannen en structuren van dagelijkse activiteiten
en het leren uitvoeren op een effectieve wijze hiervan.
Het vergroten van de zelfstandigheid.

Vertrouwen

Het leren omgaan met conflicten en teleurstellingen waardoor het
zelfvertrouwen wordt gestimuleerd. Het leren om zich goed te concentreren waardoor de effectieviteit van het handelen wordt verbeterd en het zelfvertrouwen toeneemt.

Contacten leggen en onderhouden

Het leren leggen van contacten op een doeltreffende en evenwichtige manier.
Het leren maken van vrienden en vriendinnen.

 

De bovenstaande aspecten kunnen per persoon verschillen. De behandeling kan middels gesprekken en of andere manieren bijvoorbeeld: schilderen , tekenen of spel.
Hierbij gaat het om het uitdrukken van gevoelens en stemmingen waardoor inzicht in eigen gedrag verkregen kan worden.

Tevens kan door het wandelen met onze honden en het gedrag van honden ook inzicht worden gekregen op eigen gedrag en een hulpmiddel zijn om contacten te leggen. Wij hebben Potugese waterhonden, die bekend staan als zijnde zeer geschikt in de omgang met kinderen. De vorm en inhoud van de behandeling wordt tijdens een gratis informatiegesprek besproken.

De duur van de behandeling is afhankelijke van de problematiek.