Sociale vaardigheden / pestproblemen

Het Pedagogisch Centrum Culemborg geeft, al 15 jaar, trainingen met betrekking tot sociale vaardigheden / pestproblemen.

Tijdens deze trainingen wordt aandacht besteed aan de onderstaande aspecten:

Inzicht leren krijgen in gedrag

Kinderen willen graag in contact komen met anderen.
Het leren omgaan met anderen, het zich bewust worden van hun eigen  gedrag en de gevolgen daarvan , dat is wat kinderen ervaren tijdens de trainingen.

Leren omgaan met gevoelens

Kinderen hebben soms moeite met het effectief uiten van hun gevoelens. Dit belemmert vaak hun dagelijkse omgaan met met andere kinderen, waardoor ze moeilijk vrienden kunnen maken.Dit wordt tijdens
de trainingen geoefend.

Leren omgaan met pestgedrag

Kinderen hebben soms geen inzicht in waarom zij gepest worden en wat zij en  anderen eraan kunnen doen.  Door middel van gesprekken en speelse oefeningen kan hier verandering in worden aangebracht.

Tijdens het gratis informatiegesprek met kind en ouder wordt de problematiek besproken en  gekeken of nader onderzoek noodzakelijk is.

De bijeenkomsten duren 45 minuten per week .
De hoeveelheid bijeenkomsten wordt bepaald afhankelijk van de problematiek.