Remedial Teaching

Het Pedagogisch Centrum Culemborg heeft veel kennis in huis met betrekking tot het geven van remedial teaching aan jongeren uit het speciaal basisonderwijs en  speciaal voortgezetonderwijs 

Bij remedial teaching worden de kinderen geholpen met leerproblemen  met betrekking tot onder andere lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit zijn kinderen bijvoorbeeld uit het ( speciaal) basisonderwijs. Voor de leerlingen uit het (speciaal) voortgezet onderwijs kan ook remedial teaching gegeven worden voor het begrijpend lezen , de talen en rekenen/wiskunde.

Inventariseren problemen

Tijdens het informatiegesprek met de ouder en het kind wordt een inventarisatie van de problemen  gemaakt.
Het kan noodzakelijk zijn om een onderzoek te doen.

Leerachterstanden wegwerken

Naar aanleiding van het gesprek en de resultaten van het onderzoek wordt  de aanpak en de planning voor het wegwerken van de leerachterstanden besproken.

Zelfvertrouwen stimuleren

Door stap voor stap te werk tegaan en de leerling meer grip te laten krijgen op de problematiek en hem/haar positief te stimuleren, proberen we het zelfvertrouwen te vergroten.

Voorbereiden van cito - toetsen

Hier wordt aandacht besteed aan het emotionele aspect van het maken van toetsen en de inhoud ervan.