Het Pedagogisch Centrum wordt geleid door Paul de Bruijn.

Paul de Bruijn Pcc-Culemborg Paul ( 60 jaar) is een man van de praktijk. Hij heeft reeds 33 jaren onderwijservaring.
Paul is begonnen als leraar in het basisonderwijs en heeft daar gewerkt in alle groepen en met kinderen van diverse leeftijden.

Daarna is hij leraar in het Jenaplanonderwijs geweest en heeft daar ook 8 jaren als directeur gewerkt. Vervolgens is hij jaren werkzaam geweest in het speciaal basis onderwijs, op diverse scholen. Hier heeft hij veel gewerkt met kinderen met leer- en of gedragsproblemen. Veel kinderen hadden een vorm van autisme
( Asperger), A.D.H.D. of P.D.D. Nos.

Paul heeft 15 jaar geleden Pedagogisch Centrum Culemborg opgericht. Hij geeft huiswerkbegeleiding, remedial teaching voor leerlingen uit het speciaal -, basis - en voortgezet onderwijs. Hij begeleidt ook studenten uit het M.B.O. , H.B.O. van van universiteiten.

Paul geeft ook sociale vaardigheidstrainingen, begeleidt kinderen met pestproblemen en faalangst. Tevens werkt hij ook met jongeren met gedragsproblemen en begeleiding van problemen die zij tijdens het werken bij een werkgever hebben. Paul heeft heeft diploma voor remedial teacher. Hij heeft de opleiding speciaal onderwijs gevolgd. Hij heeft ook een opleiding voor het geven van trainingen sociale vaardigheden gedaan., Met betrekking tot het Jenaplanonderwijs heeft hij diverse opleidingen gevolgd.