Huiswerkbegeleiding

Het Pedagogisch Centrum Culemborg is gespecialiseerd in het geven van huiswerkbegeleiding aan jongeren die een vorm van autisme hebben of ADHD of concentratie problemen.

Planning/ stuctuur

Met behulp van de agenda/roosters wordt er een planning voor de betreffende week gemaakt. We werken steeds op dezelfde manier zodat er duidelijkheid en structuur ontstaat. Er wordt ook aandacht besteed aan het maken van samenvattingen.

Verbeteren van de resultaten

We maken een tijdpad voor de toetsen en overhoringen.
De resultaten van de toetsen worden besproken.
We bepreken de fouten en kijken hoe die voorkomen kunnen worden.
Als de resultaten verbeteren zie je vaak het zelfvertrouwen toenemen.

Zelfstandig werken

Door veel aandacht te besteden aan planning, structuur, concentratie en het bespreken van de resultaten wordt het zelfstandig werken bevorderd

Motiveren

We stimuleren de leerlingen positief waardoor ze beter gemotiveerd worden om te werken.

Voorbereiding toetsen

We bereiden met de leerlingen de toetsen voor. Dat doen we door ze inzicht te geven in de leerstof en het overhoren ervan. We bespreken de manieren van leren en hoe ze de leerstof kunnen samenvatten.